Københavns Kommune

Case: Københavns Kommune

Brugervenligt time-/sagssystem

Korpus har medvirket til udviklingen af et nyt time-/sagssystem for Københavns Kommunes arbejdsmiljøenhed, Arbejds­miljø København. Enheden tager vare på arbejdsmiljøet for de 45.000 ansatte i Københavns Kommune.

Systemet der fungerer som en del af Arbejdsmiljø Københavns intranet, er baseret på Drupal og er bl.a. integreret med kommunens dokument­håndterings­system. Korpus har været primusmotor i research og UX-design med medarbejderne, før og under udviklingen af time-/sagssystemet. Desuden har vi designet bruger­interfacet og implementeret det i et Drupal theme.

Brugervenligheden skal naturligvis være i top i et så centralt redskab. Det skal passe til organisationens og medarbejdernes behov. Derfor har vi lagt mange kræfter i at undersøge og forstå alle behov, og inddrage alle stakeholders i beslutningerne.

Aktiviteter: Usability-review af eksisterende system, behovsafklarings­workshop, bruger­interviews, høringer, UI og drupal theming.

Credit

Udført med Fagkommunikation.