Usability

Få større succés med bedre usability

Du har postet mange penge i at få designet en digital løsning, men interagerer brugerne med den som du ønsker? Få lavet en usability test og få overblik over, hvilket indhold der bliver set og hvilket der bliver overset. Ofte kan små ændringer gøre en meget stor forskel.

Hvordan tester vi brugervenligheden?

Korpus kan enten lave en usability test med rigtige brugere fra din målgruppe, eller vi kan lave en ekspertevaluering. Vi foretrækker det første, fordi det giver det mest objektive resultat.

Usability test med brugere

I samarbejde med dig udvælger vi et sæt opgaver, som testes på brugerne. F.eks. om de kan finde en bestemt oplysning, gennemføre et køb eller udfylde en ansøgningsformular. Vi undersøger, om indholdets struktur virker logisk og om brugerne kan navigere via menuerne.

Vi gennemfører en tænke-højt-test, hvor et antal brugere (typisk 5-10 stk.) interagerer med dit website på laptop eller mobil. Testen dokumenteres på video, der både viser brugerens præcise handlinger på skærmen, såvel som et billede af brugerens ansigt (følelsesmæssige respons). Således kan der laves målinger af interaktionen. Vi undersøger endvidere, om brugerne forstår dit indhold, vha. interview.

Evt. laves en kortsortering, for at rangere emner eller menupunkter i den orden som brugerne finder mest logisk.

Efterfølgende laver vi en analyse, der giver overblik over, fejl og uoverensstemmelser mellem brugernes handlinger, og den tilsigtede interaktion. F.eks. om de formår at løse ønskede opgaver (i hensigtsmæssigt tempo), og om de leder unødigt længe efter oplysninger.

Ekspertevaluering

En ekspertevaluering, også kaldet en heuristisk evaluering, er en systematisk gennemgang af dit website, hvor det undersøges for fejl og kendte problematikker. Evalueringen er baseret på videnskabelige studier af brugeradfærd på nettet. Altså en mere generel viden om, hvad der typisk virker og ikke virker.

Typisk vil vi evaluere:

  • Websitets indholdsstruktur og navigation
  • Layout af indhold
  • Opsætningen af tekst, specielt med henblik på:
    • Læsehastighed
    • Indholdsforståelse
  • Loadhastigheder
  • Fejl (f.eks. døde links) og tilhørende fejlmeddelelser
  • Websitets accessibility (tilgængelighed) for svagtseende og ordblinde, samt personer med farveblindhed

Leverance – det får du

Hvilken type undersøgelse du end vælger, får du en overskuelig rapport, der viser, hvad der fungerer godt og – især – hvad der bør gøres bedre. Hvis vi har skærmtestet med rigtige brugere, præsenterer vi uddrag af videodokumentationen. Det er meget lærerigt for webredaktører og andre, at se med egne øjne, hvordan brugerne interagerer med websitet.